Algemene info
 
https://www.instagram.com/kotv.noordzee/
https://www.facebook.com/KotvNoordzee/
https://www.youtube.com/channel/UCcGX4aYqkA1HotailjDYJHQ
Ziekenfondsen.

Afhankelijk van het ziekenfond waarbij je aangesloten bent, kan je aanspraak maken op een tussenkomst in het lidgeld. Formulieren te bekomen via website van uw ziekenfonds. Het formulier wordt ingevuld na inschrijving en betaling.

Download hier de formulieren:Stad Oostende.

Stad Oostende voorziet voor alle leden tot 19 jaar (geboortejaar 1996) die in Oostende wonen een tussenkomst in het lidgeld van maximum 10 euro per lid en per jaar.

 

Hoe te werk houden?

 

Indien dit voor de aanvrager onmogelijk is, kan er een papieren versie bekomen worden bij de dienst sport, Mister V, Sportparklaan 6 te 8400 Oostende.Sportkans.

Ook dit jaar nemen we deel aan het project “Sportkans” van Dienst Sport van Stad Oostende. Sportkans is het verhogen van de participatie van minderbegoede kinderen en jongeren aan het sportaanbod door tussenkomst in de lidgelden en verzekering. Er moet een tussenkomst van € 15,00 als tussenkomst in het lidmaatschap betaald worden aan de sportclubs.

Verdere inlichtingen:

  • Wegwijzer, Edith Cavellstraat 54-56 (059/59.20.16) of

  • Samen Divers vzw, St. Catharinapolderstraat 15 (059/50.78.51)