Commissies
 
https://www.instagram.com/kotv.noordzee/
https://www.facebook.com/KotvNoordzee/
https://www.youtube.com/channel/UCcGX4aYqkA1HotailjDYJHQ
Een voortdurende stijging van het aantal leden, meer en meer administratieve taken en het vele werk om een vereniging als KOTV NOORDZEE te runnen heeft de Raad van Bestuur doen besluiten om een oproep te richten naar onze leden, ouders van leden en sympathisanten om zich te melden als vrijwilliger.

De Raad van bestuur heeft dan ook beslist om gans de structuur van KOTV Noordzee te reorganiseren. De bedoeling is om een
8-tal commissies te creëren. Die commissies zouden elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald aspect van de vereniging. Dit gaat van het technische over de infrastructuur tot PR en communicatie; helpen met de leden van de Raad van Bestuur om bepaalde taken, geheel of gedeeltelijk, uit te voeren. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het inrichten van het Sportcentrum voor het turngala, het voorbereiden van de BBQ, Sinterklaasfeest in de afdelingen, het meewerken bij de voorbereidingen van het nieuwe turnjaar enz…

In ieder commissie zou er dan een afgevaardigde van de Raad van Bestuur zetelen aangevuld met vrijwilligers.

  • Wie zich een uurtje per maand kan vrijmaken…
  • Wie zich geroepen voelt om het huidige team medewerkers aan te vullen…
  • Wie nu reeds vrijwilliger is…
  • Wie wil helpen om de toekomst van KOTV NOORDZEE te verzekeren en verder uit te breiden…

Wie belangstelling heeft kan contact opnemen met één van de leden van de Raad van Bestuur.