Historiek
 
https://www.instagram.com/kotv.noordzee/
https://www.facebook.com/KotvNoordzee/
https://www.youtube.com/channel/UCcGX4aYqkA1HotailjDYJHQ
Periode 1927-1969

Na een geschil tussen de heer Boddaert en het hoofdbestuur van het Vanneste Genootschap werd op 28 juli 1927 de Oostendsche Turnvereeniging Noordzee gesticht als naschoolse turnvereniging ter bevordering van de lichamelijke, geestelijke en zedelijke opvoeding van de jeugd door het turnen.

De kernspreuk was door oefening naar schoonheid en gezondheid. Het eerste bestuur bestond uit 8 leden en 6 raadgevende leden.

Op 23 december 1928, dus amper na één jaar werking, werd de turnzaal in de Heilig Hartlaan feestelijk ingehuldigd en werd het eerste verenigingsvaandel door het stadsbestuur overhandigd. Er waren toen 98 leden verdeeld over 6 afdelingen. Nu kunnen ongeveer 800 leden kiezen uit 25 afdelingen.

In april 1928 werd het eerste jaarfeest gegeven in de Koninklijke Stadsschouwburg. Het programma bestond o.m. uit kunstturnen, vrije reeksen, knotszwaaien, vrije krachtoefeningen door de turners, stoelpiramiden en waagsprongen over paard en bok. Het feest werd afgesloten met een Vaderlandsche Apotheose.

Van bij de oprichting was de vereniging actief wat betreft deelnemen, inrichten en organiseren van wedstrijden, tornooien en feesten.
Vanaf het jaar 1930 namen onze keurturners en keurturnsters regelmatig deel aan wedstrijden. Deze wedstrijden bestonden niet alleen uit toestelturnen zoals we het nu kennen maar ook o.m. uit 100 meter lopen, kogelstoten, zwaaiende ringen en een vrije oefening naar keuze.
In de jaren 30 /40 en 50 bestond de nationale ploeg keurelementen voor een groot gedeelte uit leden van O.T.V. NOORDZEE.
Deze tak van de turnsport, onder de huidige benaming AGD, wordt nog altijd beoefend in onze vereniging.

In 1936 werd een afdeling meisjes van 8 tot 10 jaar opgericht (vroeger minimum 10 jaar) en in 1937 werd een afdeling jongens van 8 tot 10 jaar (vroeger eveneens minimum leeftijd 10 jaar) opgericht

10 jaar OTV Noordzee werd gevierd in 1937 met twee turnavonden in de Koninklijke Schouwburg met een 300-tal deelnemers.

Tijdens de turngala van 1938 werd er per afdeling een vaandel overhandigd. Er waren in dit jaar 367 leden ingeschreven.

Tijdens de oorlogsjaren 1939/1945 bleven de activiteiten van de vereniging op een laag peil. Het ledenaantal daalde tot 202 leden.

Het is vooral na Wereldoorlog II dat de vereniging een grote groei kende. In 1946 werd er met veel moed begonnen met het heropstarten van de vereniging. Het ledenaantal steeg terug tot 343 leden. De volwassenen werden er zich steeds meer en meer van bewust dat sporten in clubverband niet alleen lichamelijk, maar ook sociaal gezien een noodzaak werd.
Met de viering van 20 jaar OTV Noordzee in 1947 werd er een Groots Turnfeest op de eerste maandag van augustus gebracht op het Wapenplein. Een jaarlijkse traditie die tot in de jaren 80 doorging.

Op de Algemene Vergadering van 1949 waren er van de 501 leden, 100 leden aanwezig. De afwezigen moesten een boete betalen van 10 fr. Wie na de naamafroeping binnenkwam of voor de sluiting van de vergadering de zaal verliet, betaalde 5 fr. Wie tijdens de bespreking een woordvoerder onderbrak, betaalde 2 fr. De Algemene Vergadering was onderverdeeld in een Eetpartij, een Spreekpartij en een Danspartij.

De afdeling Veteranen, opgericht in 1951 doch definitief van start in 1952, onder de leiding van de heer Dewulf Albert, kende meteen een groot succes. Deze afdeling, met hun eerste optreden tijdens de viering 25 jaar OTV Noordzee in 1952, was gekend onder de benaming Heren-Seniors - nu kortweg Heren. Deze afdeling behaalde altijd eerste prijzen op het jaarlijks Tornooi Dames / Heren. Ook op ons jaarlijks turnfeest mocht deze afdeling als één van de topnummers beschouwd worden.

Ook voor onze dames werd er gezorgd met de oprichting in 1957 van de afdeling Dames/Huismoeders, nu kortweg Dames. Deze afdeling werd van bij de oprichting geleid door Mevr. Nieuwenhuyse Jenny. Ook deze afdeling kende de nodige successen. Eerste plaatsen in het Tornooi Dames/Heren, deelname aan vele buitenlandse turnfeesten o.m. in Duitsland, Italië en Zwitserland maar vooral de deelname aan de Gymnaestrada vanaf 1968 zijn de hoogtepunten van deze afdeling. De vrije reeksen uitgevoerd door deze afdeling op onze jaarfeesten zijn telkens hoogtepunten.

De oprichting van de afdeling Heren o.l.v. de heer Gerard Devriendt was eveneens meteen een schot in de roos. Nu nog wordt er regelmatig gesproken over de prachtige nummers gebracht door deze afdeling.

...Vervolg...