Organigram KOTV Noordzee

Structuur van de vereniging en doelgroepen:


Raad van Bestuur : RvB 


Dagelijks Bestuur : DBTechnisch Bestuur: TB