Verzekeringen
 
https://www.instagram.com/kotv.noordzee/
https://www.facebook.com/KotvNoordzee/
https://www.youtube.com/channel/UCcGX4aYqkA1HotailjDYJHQ

Bovenop het lidgeld moet elk lid een eenmalige verzekeringsbijdrage van 12 euro betalen. Dit is de verplichte standaardverzekering van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw. Een verhoogde waarborg bij sportongevallen kan afgesloten worden .


Via deze link krijg je alle informatie van de Gymfed aangeboden indien een sportongeval zich heeft voorgedaan. 
Op deze pagina kan onder andere het ongevallenformulier gedownload worden.