Inschrijven

Hier kunnen leden zich "online" inschrijven bij de Koninklijke Oostendse Turnvereniging Noordzee.

Privacy

De door ons opgevraagde gegevens worden opgeslagen in een bestand dat beheerd wordt door de vereniging. Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te informeren over onze activiteiten. U heeft recht op toegang en verbetering van uw gegevens. Aanvullende inlichtingen kunnen steeds worden bekomen. De gegevens kunnen in het kader van samenwerkingsovereenkomsten aan andere organisaties overgemaakt worden...