Verzekering - Sportongeval

Bovenop het lidgeld moet elk lid een eenmalige verzekeringsbijdrage van 15,00 euro betalen. Dit is de verplichte standaardverzekering van de GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw. Een verhoogde waarborg bij sportongevallen kan afgesloten worden .


Het kan soms gebeuren dat men te maken heeft met een blessure opgelopen tijdens de turnles.

Wat moet men dan doen?

Heel eenvoudig --> klik op deze link en alle informatie van de Gymfed wordt hier aangeboden indien een sportongeval zich heeft voorgedaan.

Klik hier om de aangifteformulier voor sportongevallen van de Gymfed te downloaden.